Persbericht

19th December 2022

Vandaag kondigt Corre Energy de samenwerking met Eneco aan voor de gehele capaciteit van het project CAES Zuidwending (in Nederland). 

 

Volgens de overeenkomst zal Corre Energy verantwoordelijk zijn voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de installatie. Optimalisatie van de output van de opslaglocatie door Eneco, biedt de flexibiliteit die nodig is om netcongestie in Nederland te voorkomen en de uitdagingen van vraag en aanbod in evenwicht te brengen die samenhangen met de overgang van opwekking van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare bronnen voor de lange termijn, zoals wind en zonne-energie. 

 

 “We zijn blij dat we onze krachten gaan bundelen en zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking bijdraagt aan duurzame energie voor de toekomst. Dit project ondersteunt de ambities om de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen in Nederland en in heel Europa te versnellen, door hernieuwbare energiebronnen in het energiesysteem te integreren. We spelen onze rol in de energietransitie en werken aan een schonere, groenere toekomst.” Corinne Faassen, projectleider CAES Zuidwending.

 

 CEAS ondersteunt de verwachte snelle groei van de capaciteit voor duurzame opwekking en Eneco's behoefte aan flexibele energiebronnen om de doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te worden te halen, en werkt samen met kleinere, kortere lithium-ion batterij-installaties om langdurige uitval van hernieuwbare energie op te vangen. Het implementeren van energieopslag in het elektriciteitsnet biedt balanceringsoplossingen binnen een dag en over meerdere dagen. 

 

 Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco: “Met deze samenwerking met Corre Energy zet Eneco weer een grote stap in het verder terugdringen van de CO2-uitstoot en het bieden van de flexibiliteit die nodig is voor het duurzame energiesysteem van de toekomst. Dit helpt congestieproblemen op te lossen en de weg vrij te maken voor meer hernieuwbare energie voor onze klanten. Dit unieke project zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze One Planet-ambitie en klimaatneutraal worden in 2035.” 

 

TOP