Ingezonden vraag over restwarmte

30 januari 2023

Regelmatig komen er vragen over het project bij ons binnen. Dat vinden wij geweldig! Daarom delen we deze informatie graag met je. In dit blog geven we antwoord op de vraag;

wat gebeurt er met de restwarmte die vrijkomt bij het samenpersen van lucht?’

Tijdens het comprimeren van lucht ontstaat inderdaad warmte. De definitieve ontwerpkeuzes zijn nog niet gemaakt. Daarom weten we nog niet exact hoe de totale installatie eruit gaat zien.

 

Wordt het makkelijk om jullie installatie aan en uit te zetten?  Kunnen jullie de werktijden van een gelieerde industrie volgen?  

Maximale efficiency, flexibiliteit, betrouwbaarheid en minimale energieverlies zijn zeer belangrijke criteria tijdens het ontwerpproces. We hebben een concept voor ogen voor de persluchtinstallatie. In dit concept worden de compressoren tijdens de verschillende compressiestappen steeds gekoeld. Het voordeel hiervan is dat de perslucht redelijk koel blijft waardoor de compressoren veel minder elektriciteit nodig hebben voor de compressie. De koeling vindt plaats door gebruik te maken van koelwater. Dit koelwater wordt niet heel heet maar blijft redelijk koel. De temperatuur heeft ook te maken met de weersomstandigheden. Gemiddeld over het jaar zal het koelwater dan ongeveer 25°C zijn.

 

‘Kan de warmte in de vorm van warm water worden overgebracht van jullie installatie naar de buren, of is de temperatuur zo hoog dat warm gas beter zal zijn? 

We juichen het toe als restwarmte van onze installatie gebruikt kan worden in de omgeving. De financiële rendabiliteit van de installatie zal er niet rechtstreeks van afhangen. Om het koelwater geen hoge temperatuur heeft, zijn de toepassingen echter beperkt. We zijn wel aan het verkennen wat de opties zijn in de omgeving. Stadsverwarming zou een optie kunnen zijn. Mochten we een goede toepassing vinden en een hechte samenwerking met een derde partij kunnen aangaan, dan zouden we dat eventueel ook mee kunnen nemen in ons definitief ontwerpkeuzes. Mocht u hierin concrete suggesties hebben, dan houden we ons van harte aanbevolen.

 

Heb jij ook een vraag over ons project? We lezen ze graag! Stuur een mail naar: [email protected]

TOP