Het Project

CAES Zuidwending

HET PROJECT CAES ZUIDWENDING

CAES Zuidwending - Groningen en Nederland in de voorhoede van de energietransitie zetten

CAES Zuidwending, de eerste grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland in Zuidwending in de provincie Groningen, wordt ontwikkeld door Corre Energy Storage BV.

Het project zal geavanceerde CAES-technologie (Compressed Air Energy Storage) inzetten en beoogt de ontwikkeling en implementatie van de eerste 100% hernieuwbare CAES-oplossing ter wereld voor de integratie van hernieuwbare energie.

Het feit dat het project is aangewezen als een Europees project van gemeenschappelijk belang bevestigt dat het een van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten van Europa is.

CAES Zuidwending zal een opwekkingscapaciteit hebben van ongeveer 300 MW en een dagelijkse opslag-/leveringscapaciteit van ongeveer 3-4 GWh (gigawattuur). De ingebruikname van het project is gepland voor 2024-25.

Dit zeer innovatieve project zal het mogelijk maken om een nieuwe, 100% hernieuwbare technologie voor grootschalige energieopslag in heel Europa en de rest van de wereld te verwezenlijken.

CAES Zuidwending wordt ontwikkeld door Corre Energy Storage BV, onderdeel van Corre Energy.

Hoe werkt CAES?

CAES is een zeer flexibele grootschalige energieopslagtechnologie, die sinds 1978 in Duitsland en 1991 in de VS betrouwbaar en veilig werkt. De technologie maakt gebruik van speciaal ontworpen ondergrondse opslagcavernes die in geologische zoutafzettingen worden gecreëerd door een gespecialiseerd uitloging proces.

Tijdens de werking van de CAES-installatie wordt in de opslagfase elektriciteit gebruikt om lucht in de opslagcaverne te comprimeren. In de opwekkingsfase wordt de perslucht vrijgegeven en opgewarmd om turbines aan te drijven en zo elektriciteit te produceren wanneer dat nodig is.

CAES Zuidwending - een 100% hernieuwbare CAES-oplossing

Recente ontwikkelingen op het gebied van turbinetechnologie maken het mogelijk om tot 50% waterstof toe te voegen aan de brandstofmix voor CAES in de opwekkingsfase.

CAES Zuidwending zal een verdere ontwerpstap implementeren die het mogelijk maakt om aardgas volledig te vervangen door groene waterstof, waardoor een 100% hernieuwbare-CAES-oplossing ontstaat.

Waarom dit project?

Corre Energy Storage BV ontwikkelt CAES Zuidwending in het kader van het Akkoord van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet en het Nationaal Klimaatakkoord 2018, waarin een nationale doelstelling is vastgelegd voor 70% duurzame energie in 2030, bestaande uit 11,5 GW offshore-wind, nog eens 7 GW onshore wind en maximaal 6-8 GW zon.

Andere Noord-Europese landen hebben erkend dat de klimaatverandering als een noodsituatie moet worden aangepakt en verhogen hun doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

Offshore wind in Noord-Europa zal in 2030 ongeveer 70 GW bereiken.

Om deze ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie te bereiken, zullen nieuwe, grootschalige innovatieve opslagfaciliteiten moeten worden ingezet, zoals CAES Zuidwending dat doet.

Het project biedt producenten van duurzame energie toegang tot energieopslag en essentiële diensten aan de Transmission System Operator, TenneT, om de veilige werking van het elektriciteitsnet te waarborgen.

Voordelen van het Project

Een studie uit 2016 van het Imperial College London (Electrical energy storage for mitigating climate change) rangschikt CAES als de energieopslagtechnologie met de hoogste 'Energy Stored on Investment'. In principe bevestigt dit het CAES project als de meest milieuvriendelijke en economisch duurzame van grootschalige energieopslag technologieën.

Tijdens de bouw en de exploitatie zal het project meerdere voordelen bieden op lokaal, nationaal en EU-breed niveau, waaronder:

Actieve investeringen en werkgelegenheid

  • Profilering van Groningen als centrum van duurzame energie-innovatie
  • Continuïteit van de elektriciteitsvoorziening
  • Integratie van hernieuwbare energie
  • Verbeterde energieprijsconcurrentie
  • Verminderde kosten van elektriciteitsopwekking
  • Verminderde CO2-uitstoot

In 2019 heeft Navigant Research, een wereldwijd opererend energieadviesbureau, voor de Europese Commissie de maatschappelijke voordelen van elektriciteitsopslagprojecten beoordeeld. Navigant's resultaten voor CAES Zuidwending tonen

Project Van Gemeenschappelijk Belang

Projecten van gemeenschappelijk belang (PGB's) zijn belangrijke infrastructuurprojecten die de EU moeten helpen haar energiebeleid en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken: betaalbare, veilige en duurzame energie voor alle burgers en het op lange termijn koolstofvrij maken van de economie in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Het doel is de landen in de EU te helpen hun energiebeleid en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Het streven van Corre Energy naar het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de invoering van massaal hernieuwbare energie, gekoppeld aan ons doel om de burgers betaalbare, duurzame energie te leveren, is de reden waarom we door de Europese Commissie zijn aangewezen als PGB.

CAES Zuidwending is als project 1.17 opgenomen op de 3e lijst van PGB's binnen de North Seas Offshore Group prioriteitscorridor. Corre Energy Storage heeft een aanvraag ingediend om het project op te nemen in de 4e lijst van PCI's, die begin 2020 moet worden afgerond.

Meer informatie over Europese projecten van gemeenschappelijk belang is te vinden op Europa.eu.

Stand Van Zaken Van Het Project

De details van de voortgang van het project zullen regelmatig worden bijgewerkt op deze website.

Corre Energy Storage is van plan om in 2019 te starten met het emissieproces voor het project door middel van een dialoog met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, de nationale bevoegde autoriteit voor PCI's in Nederland.

De website van het ministerie is www.government.nl en de leidraad voor het vergunningsproces voor PCI's is hier beschikbaar en hier (Engels).

Het vergunningsproces zal een grondig programma van milieu- en technische beoordelingen omvatten en een uitgebreide openbare raadpleging, in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving.

"Energie is ongetwijfeld een van de meest kritische industrieën, waarbij innovatieve technologische ontwikkelingen absoluut noodzakelijk zijn om de veranderingen in het milieu en de eisen van de industrie bij te houden"

TOP