Lucht als essentieel onderdeel van de energie transitie, hoe simpel kan het zijn

Hoe Werkt het?

CAES, Compressed Air Energy Storage, is een zeer flexibele grootschalige technologie voor energieopslag. De technologie is betrouwbaar en veilig. In 1978 is een CAES plant in productie gegaan en draait nog altijd evenals de CAES in de VS die al sinds 1991 energie opslaat en levert wanneer het nodig is. Voor de opslag van energie maken gebruik van ondergrondse opslagcavernes die in geologische zoutafzettingen zijn gecreëerd door een zoutwinningsproces. Deze cavernes zijn beter bekend als zoutcavernes.

Wat gaat er gebeuren?

Om tot een goed werkende en veilige, grootschalige, ondergrondse energieopslag met perslucht te komen, zijn er een aantal stappen die doorlopen worden.

De Engineering – het ontwerp
Het begint allemaal met het ontwerpen van de installatie en de twee zoutcavernes waar perslucht in wordt opgeslagen. Vervolgens worden de vergunningen aangevraagd en het ontwerp tot in de kleinste details uitgewerkt. Wanneer de benodigde vergunningen verleend zijn, begint de daadwerkelijke bouw.

De bouw
De bouw is grofweg in twee delen te knippen: de ondergrondse zoutcavernes en de bovengrondse, bijbehorende installatie. De zoutcavernes (grote, stevige holtes in de zoutlagen in de bodem) worden gemaakt door zout op te lossen. Dat is een proces wat veel tijd vraagt. Daarna moeten de zoutcavernes gereed gemaakt worden voor opslag van perslucht. Zodra de zoutcavernes en de bijbehorende bovengrondse installatie en gebouwen gereed zijn, worden er een aantal tests gedaan om te kijken of alles naar behoren werkt. Pas als dat het geval is, wordt de volledige installatie in gebruik genomen.

Meer over de techniek
In het geval van de bovengrondse CAES-installatie, gaat het bij de ingang om 220 MW compressie vermogen. Dat vermogen gaan we verdelen over vier compressoren van 55 MW per stuk, om zoveel mogelijk flexibiliteit te behouden. Tijdens het comprimeren van de lucht komt er veel warmte vrij. Om die lucht af te koelen voor het de caverne ingaat, maken we gebruik van hybride koeltorens, dus een toepassing met zowel lucht als waterkoeling. Hierdoor wordt de lucht temperatuur in de caverne rond de 50 graden Celsius. Dat is een ideale temperatuur om de stabiliteit van de caverne te garanderen. En daarmee is het veilig.

Tijdens de exploitatie van de CAES-faciliteit, in de opslagfase, wordt elektriciteit gebruikt om lucht in de opslagcaverne te persen. In de opwekkingsfase wordt de perslucht vrijgegeven en verwarmd om turbines aan te drijven, die indien nodig elektriciteit produceren. Bij het terug leveren van stroom aan het elektriciteit netwerk maken we gebruik van twee Turbine Expanders met een totaal vermogen van 320 MW. Tijdens de expansie van de lucht koelt deze af. Daarom moeten we de lucht weer iets opwarmen, en daar willen wij waterstof voor gebruiken. En daarmee zijn wij een van de eersten die waterstof op grote schaal kunnen toepassen, en zijn daarmee een aanjager van de waterstof economie.

Persluchtopslag (CAES) in een notendop

Opslagfase

  • Compressoren drukken buitenlucht samen tot perslucht en gebruiken daarvoor (overtollige) duurzame elektriciteit
  • De perslucht wordt gekoeld (tot max. 45⁰C) en opgeslagen in cavernes

Productiefase

  • De perslucht wordt uit de cavernes gelaten
  • De met H2 (of gas) verwarmde perslucht drijft een aangepaste turbine aan
  • De turbine drijft een generator aan die elektriciteit maakt

Feiten en cijfers

Huishoudens in Nederland dragen voor zo’n 20% bij aan de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Om elektriciteit op te wekken gebruiken we in Nederland 58% aardgas, 26% steenkool en 13% andere vormen van energie. Slechts 8% van onze energie komt uit hernieuwbare energiebronnen. Dat kan beter vinden we bij Corre Energy.

Omdat wij het mogelijk maken om groen geproduceerde energie op te slaan, komt er meer groene energie beschikbaar om elektriciteit op te wekken.

Onze technologie maakt het mogelijk om 4 gigawatt aan energie op te slaan. Dit kun je vergelijken met de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 158.000 huishoudens.

TOP