FAQ & BRONNEN

Meer informatie over het project van Corre Energy

FAQ's

 • Ja, we werken momenteel samen met de Rijksuniversiteit Groningen om de impact te onderzoeken van het belonen van lokale gemeenschappen middels oprichting van een communautair fonds, beheerd door een stakeholder-adviespanel.
 • Dit initiatief omvat kennisuitwisseling met scholen en universiteiten over de impact van schone, groene energie en het ontwikkelen van manieren om dit positief uit te dragen naar een breder publiek.
 • De Rijksuniversiteit Groningen en andere lokale/regionale stakeholders werken samen met groepen uit de lokale gemeenschappen en belangrijke milieu-organisaties en dragen bij aan het adviespanel van Corre Energy en de hoofdentiteiten.
 • 200 banen gedurende de bouwfase.
 • 35 banen gedurende de levensduur van het project.
 • We vragen actief om terugkoppeling uit de gemeenschappen om meer kennis te verkrijgen over milieu en flora in de regio. We vragen u contact op te nemen met onze lokale vertegenwoordiger en ons op de hoogte te brengen over uw rol binnen de regio.
  • Vul op het mailformulier duidelijk uw betrokkenheid bij het project in dan verwijzen we u naar de juiste contactpersoon.
 • We hebben een lokaal agentschap in de arm genomen om het belang van de milieuomstandigheden te onderschrijven en respecteren. Zo kunnen we onze impact holistisch beperken en kunnen we putten uit lokale kennis ter ondersteuning van de gemeenschappen.
 • Met dit project investeren we een bedrag van 400 mln. euro in de regio gedurende de ontwikkelings- en bouwfase.

In de ontwerpfase bestuderen we mogelijke geluidshinder evenals de benodigde beperkende maatregelen, zodat bij deze installatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving. Als onderdeel van het vergunningsproces zal CES samenwerken met de belangrijkste stakeholders om te zorgen dat maatregelen tegen geluidsoverlast worden meegenomen in het projectontwerp. Dit geldt ook voor verkeersoverlast. Tijdens de ontwerpfase zal CES de mogelijke impact van het project op het verkeer onderzoeken, niet alleen wat betreft geluidsoverlast maar het algehele effect gedurende de bouw- en uitvoeringsfase. CES bekijkt de mitigatiemogelijkheden als onderdeel van het ontwerp om de totale impact te minimaliseren.

De installatie wordt veilig ontmanteld en er zullen een aantal mogelijkheden worden overwogen voor alternatief gebruik van de installatie waarvan de gemeenschap kan profiteren.

 • De interactie voor het plan en de energiemarkt wordt nog ontwikkeld met de belangrijkste stakeholders binnen de markt.
 • EIB-leningen ter ondersteuning van een netwerk aan projecten voor de uitrol van groene waterstofopslag- en hernieuwbare energieprojecten.

Op basis van de huidige planning verwachten we dat de bovengrondse bouw begint in 2024.

Nee, de installatie levert de benodigde diensten om hernieuwbare energie betaalbaarder en efficiënter te maken. We zullen geen nieuwe zonneparken of windmolenparken bouwen voor dit project. Het gros van de energie wordt waarschijnlijk geïmporteerd uit nieuwe of bestaande projecten voor de kust van Nederland.

 • We komen altijd graag in contact met u.
 • Gebruik het formulier op de contactpagina om uw vraag te stellen of om een gesprek aan te vragen.
 • Is er een perspakket beschikbaar?
  •  Ja
  • Als u aangeeft waarvoor u het pakket aanvraagt, kunnen we u verder ondersteunen of aanvullende informatie leveren.
 • Blijf in gesprek met ons via social media – Linkedin - Twitter 

Bronnen

Stakeholder engagement strategie

In samenwerking met Atmos Study Association en de Rijksuniversiteit Groningen hebben we een stakeholderengagement-researchproject opgezet dat schetst hoe onze interactie met de lokale gemeenschappen er moet uitzien. De belangrijkste doelen zijn het leggen van een basis voor interactie met alle stakeholders en ondersteuning bieden voor het opzetten van een communautair fonds. Dit fonds wordt onafhankelijk beheerd door een adviespanel dat kennis heeft van en ondersteuning biedt aan de provincie Groningen en de regio’s.

Download onze stakehold erengagement strategie

Uitleg over CAES

CAES Zuidwending, de eerste grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland in Zuidwending in de provincie Groningen, wordt ontwikkeld door Corre Energy Storage BV. Het project zal geavanceerde CAES-technologie (Compressed Air Energy Storage oftewel persluchtopslag) inzetten en beoogt ontwikkeling en implementatie van de eerste 100% hernieuwbare CAES-oplossing ter wereld voor de integratie van hernieuwbare energie.

Ontdek hoe CAES werkt

Video-interviews

Wat betekent inperking en wat is het effect ervan?

Wat is het doel van financieel modelleren bij de beoordeling van strategische energieopslag?

Hoe verhouden accu’s zich tot CAES- en waterstofopslag-oplossingen?

Wat zijn de verschillen tussen CAES en waterstofopslag?

Hoe kan energieopslag hernieuwbare energie rendabeler maken?

Waarom wordt energieopslag gezien als een nieuwe activaklasse?

Waarom moet hernieuwbare energie opgeslagen worden en welk probleem lost dit op?

Wat zijn de verschillende toepassingen en inkomstenstromen van de grootschalige energieopslag van Corre Energy?

"Energie is ongetwijfeld een van de meest kritische industrieën, waarbij innovatieve technologische ontwikkelingen absoluut noodzakelijk zijn om de veranderingen in het milieu en de eisen van de industrie bij te houden."

TOP