Het Project

CAES Zuidwending

Waar gaat het gebeuren?

De beoogde locatie is in Zuidwending, tussen de Provincialeweg N366 en de Zoutweg, naast het Heeresmeer. Het is ook een logische locatie omdat daar in de buurt al opslag plaatsvindt. Een perslucht installatie kun je niet overal zomaar gaan bouwen. Er zijn een aantal factoren die hierbij een grote rol spelen. Hierbij moeten we denken aan de volgende zaken.

  • Ten eerste toegang tot een zout formatie, kijkend naar de ondergrond. Zout is door zijn hardheid en dichtheid uitermate geschikt voor de opslag van lucht.
  • Een nabije aansluiting aan het landelijk elektriciteit netwerk. In Zuidwending is dat het TenneT station in Meeden.
  • In de nabije omgeving is er een gegarandeerde afname door de industrie, hierdoor is er afname zekerheid en regionale betekenis.
  • In deze omgeving is er volop groene energie beschikbaar door wind- en zonneparken, dus aanwezigheid van hernieuwbare bronnen
  • Als laatste toegang tot waterstof. Sterker nog. Wij zijn een van de eerste bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de waterstof economie. Dat is voor de provincie Groningen een belangrijke ambitie

Wat betekent het voor de omgeving?

In het aankomende jaar zullen er nog weinig activiteiten plaatsvinden. Op dit moment is de beoogde startdatum van dit project in 2023 en zullen de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd die betrekking hebben op een proefboring. In de ontwerpfase bestuderen we mogelijke geluidshinder evenals de benodigde beperkende maatregelen, zodat bij deze installatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving. Als onderdeel van het vergunningsproces zullen we samenwerken met de belangrijkste stakeholders om te zorgen dat maatregelen tegen (geluids) overlast worden meegenomen in het projectontwerp. Dit geldt ook voor verkeersoverlast. Tijdens de ontwerpfase zullen we de mogelijke impact van het project op het verkeer onderzoeken, niet alleen wat betreft geluidsoverlast maar het algehele effect gedurende de bouw- en uitvoeringsfase. We bekijken de mogelijkheden van het ontwerp om de totale impact te minimaliseren.

Heeft u hier vragen over, klik dan op de onderstaande link. U wordt doorgestuurd naar een webpagina waar u uw vragen in kunt vullen.

CAES Zuidwending

Dit is de eerste grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland in Zuidwending in de provincie Groningen, wordt ontwikkeld door Corre Energy Storage BV.

Het project is aangewezen als een PCI-project (project of common interest). Dat wil zeggen dat het project door de Europese Unie wordt gezien als een project van gemeenschappelijk belang. Dit bevestigt dat het project van gemeenschappelijk belang is en een belangrijke bouwsteen in de energie-infrastructuur.

De ingebruikname van het project is gepland voor 2026. Dit zeer innovatieve project zal het mogelijk maken om een nieuwe, 100% hernieuwbare technologie voor grootschalige energieopslag in heel Europa te verwezenlijken.

Wat is Compressed Air Energy Storage (CAES)?

Compressed Air Energy Storage, afgekort CAES, is de opslag van samengeperste lucht om daar energie mee te produceren. Het wordt ook wel Long Duration Energy Storage genoemd (LDES). Technologieën die onder LDES vallen, kunnen meer dan 4 uur en tenminste 8 uur betrouwbaar en consistent energie leveren. Compressed Air Energy Storage (CAES) kan energie voor langere perioden kosteneffectief opslaan dan batterijen, heeft een langere levensduur en een lagere milieu-impact met een lage totale ecologische voetafdruk.

TOP