Over Corre Energy

Altijd groene energie, ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Corre Energy

Corre Energy is een jonge organisatie opgericht in 2018 met het hoofdkantoor gevestigd in de Mediacentrale in Groningen. Met ons team werken we aan het creëren van een groenere toekomst.

Op het gebied van hernieuwbare energie heeft Corre Energy ruime ervaring en is een pionier op het gebied van energieopslag. Door overtollige energie op te slaan kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie en kunnen we ervoor zorgen dat er geen energie verloren gaat.

Daar zijn we erg trots op, met deze technologie zijn we in staat om een stuk van de energietransitie-puzzel op te lossen en brengen we meer balans in het huidige energielandschap.

Altijd groene energie

Corre Energy brengt ervaren pioniers uit de (hernieuwbare) energiesector samen. Door onze ervaring zijn we in staat om op een innovatieve manier hernieuwbare energiebronnen in de huidige energie-infrastructuur efficiënt te gebruiken. Op dit moment is er geen andere technologie beschikbaar die het mogelijk maakt om op zo’n grote schaal energie op te slaan. De technologie is eerder succesvol toegepast in verschillende projecten over de wereld.

Ons team heeft bewezen uitvoeringscapaciteiten en is betrokken geweest bij verschillende clean-tech projecten. Energieopslag is het laatste stukje van de puzzel binnen de energietransitie en Corre Energy kan ervoor zorgen dat duurzame energie ook duurzaam kan worden opgeslagen. Zo dragen we bij aan een schonere wereld voor de aankomende generaties!

PCI

Het Corre Energy CAES project in het noorden van Nederland heeft onlangs de PCI-status behaald van de Europese Unie. Deze status wordt niet zomaar gegeven en we zijn er dan ook erg trots op!

PCI betekend dat ons project door de Europese Commissie is aangemerkt als een topprioriteit voor de onderlinge verbinding van de infrastructuur van het energiesystemen van de EU. Zulke projecten hebben tot doel het energiebeleid en de klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken; veilige en duurzame energie voor iedereen en de decarbonisatie van de economie in 2050.

Infracapital

Voor dit project is Corre Energy een samenwerking aangegaan met Infracapital. Infracapital investeert in, bouwt en beheert een breed scala aan essentiële infrastructuur om te voldoen aan de veranderende behoeften van de samenleving en om economische groei op lange termijn te ondersteunen.

De samenwerking biedt mogelijkheden kennis en ervaring uit te wisselen en verder uit te bouwen. Om, ook in de toekomst, samen te werken aan dergelijke projecten en de energietransitie uit te breiden met energieopslag.

Lees meer

TOP