Benodigde dienstverleningen

Vereiste diensten voor het project CAES Zuidwending

MILIEU-EN VERGUNNING DIENSTEN

Het project is op zoek naar blijken van belangstelling van voldoende gekwalificeerde adviesbureaus om alle voor het project vereiste vergunningen uit te voeren. Blijken van belangstelling moeten duidelijk beschrijven hoe de deskundigheid van het aanvragende bedrijf aan de volgende eisen voldoet:

  • Gedetailleerde kennis van de Nederlandse vergunningswetgeving die van belang is voor het project.
  • Track record in het succesvol toelaten van grootschalige energieprojecten en energieopslagprojecten.
  • Het vermogen om milieustudies uit te voeren en de interactie met het technisch ontwerp te beheren voor een efficiënte samenstelling van een uitgebreide MER (MER) voor het project.
  • Het vermogen om met alle belanghebbenden in gesprek te gaan en kwesties aan te pakken die in het vergunningsproces aan de orde komen.

Service vervuld door: DEEP.KBB

"Energie is ongetwijfeld een van de meest kritische industrieën, waarbij innovatieve technologische ontwikkelingen absoluut noodzakelijk zijn om de veranderingen in het milieu en de eisen van de industrie bij te houden"

TOP