Wij zijn Corre Energy - Marjolein

Corre Energy is een jonge organisatie opgericht in 2018 met het hoofdkantoor gevestigd in de Mediacentrale in Groningen. Met ons team werken we aan het creëren van een groenere toekomst.

Dit doen we door middel van opslag van groene elektriciteit. In tijden dat er veel zon of wind is, slaan we overtollig geproduceerde groene energie op. Deze energie kunnen we gebruiken in tijden dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. Op deze manier komt er meer groen geproduceerde elektriciteit beschikbaar waardoor we minder afhankelijk worden van fossiele energie.

Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat er geen energie verloren gaat en een bijdrage leveren aan de energietransitie.

We zouden ons graag aan u voorstellen

Informatie avond

In de week van 24 januari organiseren we 3 informatie avonden. We gaan er alles aan doen om dit fysiek door te kunnen laten gaan, echter zijn we erg afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.

Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor een van deze avonden. We willen u via deze weg graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?

Corre Energy houdt zich bezig met grootschalige ondergrondse energie opslag. Als gevolg van de Energie Transitie zullen er veel meer hernieuwbare bronnen zoals zon en wind worden ingezet. Verwacht wordt dat het in 2030 opgeschaald is naar zo’n 32% van de totale energie levering in Nederland.

Als het veel waait en de zon vaak schijnt, is er al snel een overschot aan opgewekte groene elektriciteit. Omdat leveranciers die elektriciteit niet kwijt kunnen aan het huidige netwerk, worden wind turbines en zonneparken daarom te vaak stilgezet. In vak termen spreken we dan van “curtailment”. Dat betekent dus dat er op die manier veel groene energie verloren gaat. Zonde vinden we bij Corre Energy.

TOP