Over ons

Wat is Corre Energy Storage?

WAT IS CORRE ENERGY STORAGE?

Corre Energy is de ontwikkeling van massa-energieopslagfaciliteiten die bestaan uit activa (opslagtechnologieën) die zijn ontworpen om verschillende oplossingen voor groot- en kleinhandelsopslag en -diensten aan de energiemarkt te leveren. Het is ontworpen om de goedkoopste eenheidskosten van opslag te bieden, te profiteren van faciliteiten van de technologische diversificatie, vanwege de slimme indeling (gekoppeld aan de marktvraag) en de dynamische toewijzing aan klanten wanneer opslag het meest nodig is (hoge toegevoegde waarde).

Corre Energy is toonaangevend in de toepassing van oplossingen voor energieopslag die tegemoetkomen in de balanceerbehoeften en systeembehoeften als gevolg van de toegenomen integratie van intermitterende hernieuwbare bronnen. Gebaseerd op een strategie om de opslagmarkt in Nederland te ontwikkelen, breidt deze zich op pan-Europese basis uit. Corre Energy heeft een uniek vermogen om de complexe wisselwerking tussen markten, regelgevingkaders, technologieontwerp en belanghebbenden te beoordelen en te beheren om commercieel levensvatbare voorstellen voor opslagprojecten af te leiden.

Georganiseerd als "storage hubs" verschilt het model fundamenteel van traditionele benaderingen die betrekking hebben op enkelvoudige technologieprojecten met beperkte gebruikscases, die meestal leiden tot zeer hoge opslagkosten. De hubs kunnen meerdere toepassingen en klanten bedienen. In eerste instantie worden ze ontworpen rond grootschalige lucht- en waterstofopslagfaciliteiten met ondergrondse zoutcavernes, aangevuld met een lithium-ionbatterij. Er zullen andere technologieën ontstaan en Corre Energy zal technologieconfiguraties kiezen die voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van waarde, kosten en betrouwbaarheid.

Corre Energy Storage BV, onderdeel van de Corre Energy Group, is bezig met de ontwikkeling van de eerste grootschalige Compressed Air Energy Storage (CAES) faciliteit in Zuidwending in de provincie Groningen en heeft een portfolio van aanvullende projecten in Nederland, Denemarken en overig Noord-Europa. Deze website bevat details over ons prestige project in Zuidwending.

ONS VERHAAL

Corre Energy heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van hernieuwbare energie en technologische ontwikkeling, financiering en wetenschappelijk onderzoeken en is een pionier op het gebied van energieopslag. Ons team is opgebouwd uit innovatief sterke denkers die betrokken zijn geweest bij een aantal nieuwe benaderingen van de commercialisering van hernieuwbare energie met name in de begintijd van de offshore-windenergie en meer recentelijk van de energieopslag.

Het Corre Energy-team stond eerder aan het hoofd van Europa's enige onafhankelijke ontwikkelaar van persluchtopslag, die de grootste subsidie ooit aan een opslagontwikkelaar in Europa toegekend heeft gekregen voor een totaalbedrag van meer dan €100 miljoen. Dit werd veiliggesteld in het PCI-kader (Project van gemeenschappelijk belang) van de Europese Commissie.

Corre Energy het kader in handen om toegang te krijgen tot zeer innovatieve experts en om internationaal te kunnen opereren.

Met Corre Energy Storage kunnen wij eindelijk het laatste stukje van de puzzel inpassen en ervoor zorgen dat duurzame energie ook duurzaam wordt opgeslagen. Onze technologie draagt bij aan een schonere wereld voor de aankomende generaties.

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

De Nederlandse regering kondigde in maart 2018 haar Offshore Wind Energy Roadmap 2030 aan, waarin de plannen voor het land worden geschetst om in 2030 11,5 GW aan offshore-windenergiecapaciteit te bereiken. Volgens de huidige routekaart bouwt Nederland vijf windparken op zee met een gezamenlijke capaciteit van 3,5 GW in 2023, toe te voegen aan 1 GW van de bestaande windparken. Volgens het nieuwe plan moet in de periode 2024-2030 nog eens 7 GW aan offshore-windcapaciteit worden gebouwd.

De bestaande energiemarkt is niet in staat om dit niveau van duurzame energievoorziening efficiënt op te vangen. Met zijn gecentraliseerde supply chain die is ontworpen rond vaste in- en outputs, heeft het weinig stimulans om de efficiëntie of flexibiliteit te verbeteren.

Één van de meest voor de hand liggende en pijnlijke tekortkomingen van de markt is de beperking van het aanbod van hernieuwbare energie; naarmate het aanbod van hernieuwbare energie toeneemt, neemt ook de snelheid toe waarmee deze energie wordt uitgeschakeld om het evenwicht tussen vraag en aanbod te beheren. Dit proces, dat bekend staat als "curtailment", vindt in toenemende mate plaats.

Met name in Europa, en in het bijzonder in Noord-Duitsland, bedraagt de feitelijke inperking 10-15% van de gemiddelde jaarproductie. Voorlopig kost dit alleen al in Duitsland naar schatting 1,2 miljard dollar per jaar en dat is een stijgende lijn. Wereldwijd worden de kosten van de inperking geschat op 12 miljard dollar en deze zullen in het komende decennium exponentieel stijgen.

De toonaangevende onderzoeksinstellingen, de Europese Commissie, de nationale regeringen en de algehele energiesector begrijpen nu dat de oplossing voor dit probleem ligt in de invoering van massa-energieopslagfaciliteiten.

Corre Energy is uniek gepositioneerd om te profiteren van deze situatie en de besparingen te leveren aan zowel Nederland als de bredere energiemarkt die kunnen worden ontsloten (een IRENA-studie uit 2017 schat dat de besparingen door duurzame energie in de efficiënt functionerende markt in 2030 wereldwijd tussen de $1,4 en $4,2 biljoen zullen liggen).

Het potentieel van Corre Energy kan meer dan alleen dit leveren, energie ondersteunt alles wat wij doen in de huidige economie en een duurzame energietoekomst is een cruciaal onderdeel van het circulaire economische model dat onze planeet zal beschermen. Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) zijn energieactiviteiten verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle CO2-emissies.

Een duurzame energietoekomst (hernieuwbare energie in combinatie met elektriciteitsopslag op grote schaal) zou kunnen bijdragen aan circa 50% van alle emissiereducties.

ONS TEAM

Het team van Corre Energy heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van duurzame energie en technologische ontwikkeling, financiering en wetenschappelijk onderzoek en is bij uitstek in staat om onze doelstellingen te realiseren.

In ons team hebben wij:

  • Een wereldleider op het gebied van energieopslag
  • Procorre, een wereldwijd managementadviesbureau, als hoofdinvesteerder
  • Bestaande relaties met belangrijke stakeholders in onze prestige projecten in Nederland en Denemarken
Darren Patrick Green

Darren Patrick Green

Group Chairman

Keith McGrane

Keith McGrane

Chief Executive Officer

Stuart Livingstone

Stuart Livingstone

Chief Operations Officer

Patrick McClughan

Patrick McClughan

Chief Strategy Officer

Nick Gilman

Chief Financial Officer

Dutch Team

Arnold Frinks

Arnold Frinks

Project Director

Astrid Hartwijk

Astrid Hartwijk

Chief Operations Officer

Marjolein Overbosch

Marjolein Overbosch

Marketing and Communications Manager

Bert Beek

Advisor

Advisor

Patrick Brouns

Patrick Brouns

Advisor

Werk met ons

Corre Energy is op zoek naar nieuwsgierige nieuwe leden voor het team! Van wie we kunnen leren, die start-up ervaring hebben of bij bedrijven hebben gewerkt in de (renewable) energie industrie. We zoeken die multi-taksers die niet bang zijn om initiatief te nemen, ondernemend zijn en Corre Energy kunnen helpen om haar projecten naar een hoger plan te tillen.

"Energie is ongetwijfeld een van de meest kritische industrieën, waarbij innovatieve technologische ontwikkelingen absoluut noodzakelijk zijn om de veranderingen in het milieu en de eisen van de industrie bij te houden"

TOP