Over ons

Wat is Corre Energy Storage?

WAT IS CORRE ENERGY STORAGE?

Corre Energy is de ontwikkeling van massa-energieopslagfaciliteiten die bestaan uit activa (opslagtechnologieën) die zijn ontworpen om verschillende oplossingen voor groot- en kleinhandelsopslag en -diensten aan de energiemarkt te leveren. Het is ontworpen om de goedkoopste eenheidskosten van opslag te bieden, te profiteren van faciliteiten van de technologische diversificatie, vanwege de slimme indeling (gekoppeld aan de marktvraag) en de dynamische toewijzing aan klanten wanneer opslag het meest nodig is (hoge toegevoegde waarde).

Corre Energy is toonaangevend in de toepassing van oplossingen voor energieopslag die tegemoetkomen in de balanceerbehoeften en systeembehoeften als gevolg van de toegenomen integratie van intermitterende hernieuwbare bronnen. Gebaseerd op een strategie om de opslagmarkt in Nederland te ontwikkelen, breidt deze zich op pan-Europese basis uit. Corre Energy heeft een uniek vermogen om de complexe wisselwerking tussen markten, regelgevingkaders, technologieontwerp en belanghebbenden te beoordelen en te beheren om commercieel levensvatbare voorstellen voor opslagprojecten af te leiden.

Georganiseerd als "storage hubs" verschilt het model fundamenteel van traditionele benaderingen die betrekking hebben op enkelvoudige technologieprojecten met beperkte gebruikscases, die meestal leiden tot zeer hoge opslagkosten. De hubs kunnen meerdere toepassingen en klanten bedienen. In eerste instantie worden ze ontworpen rond grootschalige lucht- en waterstofopslagfaciliteiten met ondergrondse zoutcavernes, aangevuld met een lithium-ionbatterij. Er zullen andere technologieën ontstaan en Corre Energy zal technologieconfiguraties kiezen die voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van waarde, kosten en betrouwbaarheid.

Corre Energy Storage BV, onderdeel van de Corre Energy Group, is bezig met de ontwikkeling van de eerste grootschalige Compressed Air Energy Storage (CAES) faciliteit in Zuidwending in de provincie Groningen in Nederland en heeft een routekaart van aanvullende projecten in Nederland, Denemarken en overig Noord-Europa. Deze website bevat details over ons prestige project in Zuidwending.

ONS VERHAAL

Corre Energy is trots om Procorre als hoofdinvesteerder te hebben. Procorre is een next generation management consultancy, opgericht door ondernemers met de wens om de status quo van de industrie uit te dagen. Procorre werkt samen met innovatieve consultants en bedrijven over meerdere internationale gebieden en voert op deskundige wijze projecten uit voor enkele van 's werelds grootste klanten.

Corre Energy heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van hernieuwbare energie en technologische ontwikkeling, financiering en wetenschappelijk onderzoeken en is een pionier op het gebied van energieopslag. Ons team is opgebouwd uit natuurlijke vernieuwers die betrokken zijn geweest bij een aantal nieuwe benaderingen van de commercialisering van cleantech, met name in de begintijd van de offshore-windenergie en meer recentelijk van de energieopslag.

Het Corre Energy-team stond eerder aan het hoofd van Europa's enige onafhankelijke ontwikkelaar van gecomprimeerde luchtopslag voor 10 jaar, die de grootste subsidie ooit aan een opslagontwikkelaar in Europa heeft toegekend voor een totaalbedrag van €105 miljoen. Dit werd veiliggesteld in het PCI-kader (Project van gemeenschappelijk belang) van de Europese Commissie.

Met de steun van een wereldwijd managementadviesbureau en een betrouwbare partner in Procorre heeft Corre Energy het kader in handen om toegang te krijgen tot zeer innovatieve experts en om internationaal te mobiliseren terwijl wij deze baanbrekende technologie implementeren en delen met de wereld.

Met Corre Energy Storage kunnen wij eindelijk het laatste stukje van de puzzel inpassen en ervoor zorgen dat duurzame energie ook duurzaam wordt opgeslagen. Onze technologie en ethos zorgen voor een schonere wereld voor de aankomende generaties.

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

De Nederlandse regering kondigde in maart 2018 haar Offshore Wind Energy Roadmap 2030 aan, waarin de plannen voor het land worden geschetst om in 2030 11,5 GW aan offshore-windenergiecapaciteit te bereiken. Volgens de huidige routekaart bouwt Nederland vijf windparken op zee met een gezamenlijke capaciteit van 3,5 GW in 2023, toe te voegen aan 1 GW van de bestaande windparken. Volgens het nieuwe plan moet in de periode 2024-2030 nog eens 7 GW aan offshore-windcapaciteit worden gebouwd.

De bestaande energiemarkt is niet in staat om dit niveau van duurzame energievoorziening efficiënt te accepteren. Met zijn gecentraliseerde toeleveringsketen die is ontworpen rond vaste in- en outputs, heeft het weinig stimulans om de efficiëntie of flexibiliteit te verbeteren. Geconfronteerd met deze toegenomen penetratie van onvoorspelbare hernieuwbare energiebronnen, zorgt de inflexibiliteit van de bestaande markt voor enorme hoeveelheden afval.

Één van de meest voor de hand liggende en pijnlijke tekortkomingen van de markt is de beperking van het aanbod van hernieuwbare energie; naarmate het aanbod van hernieuwbare energie toeneemt, neemt ook de snelheid toe waarmee deze energie wordt uitgeschakeld om het evenwicht tussen vraag en aanbod te beheren. Dit proces, dat bekend staat als "curtailment", vindt in toenemende mate plaats.

Met name in Europa, en in het bijzonder in Noord-Duitsland, bedraagt de feitelijke inkrimping 10-15% van de gemiddelde jaarproductie. Voorlopig kost dit alleen al in Duitsland naar schatting 1,2 miljard dollar per jaar en dat is een stijgende lijn. Wereldwijd worden de kosten van de inperking geschat op 12 miljard dollar en deze zullen in het komende decennium exponentieel stijgen.

De toonaangevende onderzoeksinstellingen, de Europese Commissie, de nationale regeringen en de meer verlichte leden van de energiesector begrijpen nu dat de oplossing voor dit probleem ligt in de invoering van massa-energieopslagfaciliteiten.

Corre Energy is uniek gepositioneerd om te profiteren van deze situatie en de besparingen te leveren aan zowel Nederland als de bredere energiemarkt die kunnen worden ontsloten (een IRENA-studie uit 2017 schat dat de besparingen door duurzame energie in de efficiënt functionerende markt in 2030 wereldwijd tussen de $1,4 en $4,2 biljoen zullen liggen).

Het potentieel van Corre Energy kan meer dan alleen dit leveren, energie ondersteunt alles wat wij doen in de huidige economie en een duurzame energietoekomst is een cruciaal onderdeel van het circulaire economische model dat onze planeet zal beschermen. Volgens de International Panel on Climate Change (IPCC) zijn energieactiviteiten verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle CO2-emissies.

Een duurzame energietoekomst (hernieuwbare energie in combinatie met elektriciteitsopslag op netschaal) zou kunnen bijdragen aan circa 50% van alle emissiereducties, die nodig zijn om tegen 2050 een doelstelling van 2 graden te bereiken ten opzichte van het huidige lineaire economische traject.

Keith Mcgrane

Keith McGrane

Chief Executive Officer

Stuart Livingstone

Stuart Livingstone

chief operating officer

Matt Savage

Matt Savage

Financieel Directeur

Dickie Armour

Dickie Armour

Commercieel Directeur

Stephen Aherne

Stephen Aherne

Hoofd Project Ontstaan

Jody Dillon

Jody Dillon

Hoofd Systeemopslag

Patrick McClughan

Patrick McClughan

Hoofd Projectontwikkeling

James Patraikio

James Patraiko

Projectmanager

Dutch Advisory Team

Bert Beek

Adviseur

Patrick Brouns

Adviseur

"Energie is ongetwijfeld een van de meest kritische industrieën, waarbij innovatieve technologische ontwikkelingen absoluut noodzakelijk zijn om de veranderingen in het milieu en de eisen van de industrie bij te houden".

TOP