FAQ

Meer informatie over het project van Corre Energy

Over Corre Energy

Corre Energy is een bedrijf dat zich bezighoudt met langdurige ondergrondse opslag van duurzaam opgewekte energie op grote schaal. We zijn in 2018 opgericht met behulp van een investeringsmaatschappij genaamd Infra Capital. Het hoofdkwartier voor Europa is gevestigd in Groningen, in de Mediacentrale, en wordt aangestuurd door een snelgroeiend Nederlands team. Corre Energy is sinds September 2021 beursgenoteerd op de Euronext in Dublin.

Vanwege de energietransitie neemt de vraag naar en daarmee het gebruik van hernieuwbare energie snel toe. Bij Corre Energy vinden we het zonde dat we niet alle groen geproduceerde stroom kunnen gebruiken. Op dit moment worden windparken dan stilgezet. Om dat op te vangen en te voorkomen kun je denken aan energieopslag. Met langdurige opslag kan die energie gebruikt worden voor de momenten dat er geen wind of zon is. Dat gebeurt al in de vorm van grote batterijen die het formaat van een zeecontainer hebben, die voor elke uren aan elektriciteit kunnen generen. Voor de oplossing van het probleem van de overtollig geproduceerde groene elektriciteit, heb je echter ontzettend veel van deze batterijen nodig. Daar hebben we een oplossing voor bedacht door groene elektriciteit ondergronds op te slaan in zoutcavernes.

De overgang naar een volledig CO2-vrij elektriciteitsnetwerk kan niet plaatsvinden zonder langdurige opslag van energie. Zonne- en windenergie zijn schoon en goedkoop, waardoor ze snelgroeiende vormen van energieopwekking zijn. De uitdaging is echter dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, waardoor het aanbod van groen geproduceerde elektriciteit gedurende de dag varieert.

Om het probleem van de onderbrekingen in de aanvoer van groene energie op te lossen, moet het elektriciteitsnet de opwekking van hernieuwbare energie koppelen aan grote hoeveelheden energieopslag om overtollige elektriciteit op te slaan. Zodat we er later gebruik van kunnen wanneer het aanbod van hernieuwbare energie niet aan de vraag kan voldoen. Langdurige energieopslag is essentieel om de transitie naar duurzame energie ‘weerbestendig’ te maken.

Corre Energy is gevestigd in Groningen, specifiek de Mediacentrale, Helperpark 278-3, 9723 ZA.

Over het project

Om tot een goed werkende en veilige, grootschalige, ondergrondse energieopslag met perslucht te komen, zijn er een aantal stappen die doorlopen worden.

De Engineering – het ontwerp Het begint allemaal met het ontwerpen van de installatie en de twee zoutcavernes waar perslucht in wordt opgeslagen. Vervolgens worden de vergunningen aangevraagd en het ontwerp tot in de kleinste details uitgewerkt. Wanneer de benodigde vergunningen verleend zijn, begint de daadwerkelijke bouw.

De bouw – De bouw is grofweg in twee delen te knippen: de ondergrondse zoutcavernes en de bovengrondse, bijbehorende installatie. De zoutcavernes (grote, stevige holtes in de zoutlagen in de bodem) worden gemaakt door zout op te lossen. Dat is een proces wat veel tijd vraagt. Daarna moeten de zoutcavernes gereed gemaakt worden voor opslag van perslucht. Zodra de zoutcavernes en de bijbehorende bovengrondse installatie en gebouwen gereed zijn, worden er een aantal tests gedaan om te kijken of alles naar behoren werkt. Pas als dat het geval is, wordt de volledige installatie in gebruik genomen.

De beoogde locatie is in Zuidwending, tussen de Provincialeweg N366 en de Zoutweg, naast het Heeresmeer. Het is ook een logische locatie omdat daar in de buurt al opslag plaatsvindt. Een perslucht installatie kun je niet overal zomaar gaan bouwen. Er zijn een aantal factoren die hierbij een grote rol spelen. Hierbij moeten we denken aan de volgende zaken.

 1. Ten eerste toegang tot een zout formatie, kijkend naar de ondergrond. Zout is door zijn hardheid en dichtheid uitermate geschikt voor de opslag van lucht.
 2. Een nabije aansluiting aan het landelijk elektriciteit netwerk. In Zuidwending is dat het TenneT station in Meeden.
 3. In de nabije omgeving is er een afname door de bijvoorbeeld industrie, hierdoor is er afname zekerheid en regionale betekenis.
 4. In deze omgeving is er volop groene energie beschikbaar door wind- en zonneparken, dus aanwezigheid van hernieuwbare bronnen
 5. Als laatste toegang tot waterstof. Sterker nog. Wij zijn een van de eerste bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de waterstof economie. Dat is voor de provincie Groningen een belangrijke ambitie.

In het aankomende jaar zullen er nog weinig activiteiten plaatsvinden. Op dit moment is de beoogde startdatum van dit project nog niet bekend. Als de vergunningen rond zijn kunnen we van start met een proefboring. Door middel van informatieavonden die we regelmatig zullen organiseren, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Tijdens onze informatieavonden willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het project. Ook kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina. En we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

Als Corre Energy werken we in dit project samen met Nobian - voorheen Nouryon, daarvoor AkzoNobel. Nobian gaat voor ons de zoutholtes ontwikkelen die wij willen gebruiken voor de ondergrondse opslag van perslucht. Zij bereiden daartoe het vergunningstraject voor.

In de ontwerpfase bestuderen we mogelijke geluidshinder evenals de benodigde beperkende maatregelen, zodat bij deze installatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving. Als onderdeel van het vergunningsproces zullen we samenwerken met partijen in de omgeving en samenwerkingen binnen het project om te zorgen dat doeltreffende maatregelen tegen geluidsoverlast worden meegenomen in het projectontwerp. Dit geldt ook voor verkeersoverlast. Tijdens de ontwerpfase zullen we de mogelijke impact van het project op het verkeer onderzoeken, niet alleen wat betreft geluidsoverlast maar het algehele effect gedurende de bouw- en uitvoeringsfase. We bekijken de mogelijkheden van het ontwerp om de totale impact te minimaliseren.

Compressed Air Energy Storage, afgekort CAES, is de opslag van samengeperste lucht om daar energie mee te produceren. Het wordt ook wel Long Duration Energy Storage genoemd (LDES). Technologieën die onder LDES vallen, kunnen meer dan betrouwbaar en consistent energie leveren. Compressed Air Energy Storage (CAES) kan energie voor langere perioden kosteneffectief opslaan dan batterijen, heeft een langere levensduur en een lagere milieu-impact met een lage totale ecologische voetafdruk.

Als er meer groene energie geproduceerd wordt dan we nodige hebben, doordat het veel waait of de zon veel schijnt dan kan het elektriciteitsnetwerk soms niet al deze energie opnemen. Daarom worden windmolenparken en zonneparken uitgeschakeld, curtailment noemen we dat. Zonde vinden wij.

Overtollig geproduceerde elektriciteit kan worden omgezet in perslucht die we kunnen opslaan in een ondergrondse zoutcaverne. Perslucht kan daar lang opgeslagen worden, waardoor energie vanuit zonneparken en windmolenparken altijd beschikbaar is. Deze perslucht kan vervolgens door een turbine worden geleid om elektriciteit op te wekken wanneer het elektriciteitsnet dat nodig heeft. De lucht wordt gebruikt om een turbine aan te drijven om elektriciteit te maken op het moment dat het nodig is, zoals de dynamo op een fiets.

Meer informatie vind je hier. 

Tijdens CAES fluctueert de druk in de cavernes tussen 90 bar (minimale druk) en 190 bar (maximale druk). De caverne kan probleemloos een hogere druk aan (ca. 240 bar) vanwege zijn diepte van 1.100 meter en het gewicht van het gesteente dat erboven ligt. De compressoren kunnen simpelweg niet meer dan 190 bar leveren. Ook een lagere druk kan de caverne probleemloos aan maar door de caverne op enige druk te houden (90 bar dus) zorgen we ervoor dat de bodemdaling nihil blijft.

Doordat de druk in de caverne ruim onder de druk blijft waarbij er mogelijke kans is op schade, is er geen kans op schade of scheuren in de caverne.

Er zijn grote verschillen tussen gaswinning uit een zandsteen reservoir en opslag van perslucht in een zoutcaverne. Deze activiteiten zijn daarom niet met elkaar te vergelijken. Aardbevingen bij gaswinning ontstaan omdat er door de winning spanning wordt opgebouwd op de grote breuken in het reservoir. Het plotseling vrijkomen van deze spanning is een aardbeving. Gas zit in een zandsteenlaag op 2600 en 3200 meter diepte.

Zoutcavernes zijn onnoemelijk veel kleiner dan gasvelden en liggen minder diep in de ondergrond (bij Zuidwending op 1.000 meter). Hierdoor is ook de bodemdalingsschotel van een zoutcaverne vele malen kleiner dan die van een gasveld.

De perslucht opslag vindt plaats in een caverne in het zout. Zout heeft een dichte structuur, en er zitten geen grote breuken in. Er kunnen dan ook geen grote spanning worden opgebouwd die vrij kan komen als aardbeving. Het opslaan van lucht in cavernes zal dan ook geen aardbevingen kunnen veroorzaken zoals die bij de gaswinning zijn gevoeld. Wat wel mogelijk is dat er microseismische activiteit ontstaat tijdens het gebruik van de caverne door kleine bewegingen in het zout. Door deze te meten kan Corre Energy volgen hoe de caverne zich gedraagt tijdens de perslucht opslag. Daarom zal Corre Energy deelnemen in het microseismisch monitoringsnetwerk dat EnergyStock en Nobian rondom de Zuidwending zoutdome hebben geïnstalleerd.

Zowel in het ontwerp als in de vergunningsaanvragen is en wordt uitgebreid rekening gehouden met de veiligheid. Er gaat worden voldaan aan strenge richtlijnen. Gedurende alle fasen van het project is veiligheid onze allereerste prioriteit.

De opslag van perslucht is niet nieuw. De al bestaande installaties in Huntorf, Duitsland en McIntosh, Alabama in Amerika draaien al enkele decennia zonder problemen. Ook is Corre Energy niet de enige organisatie die zich hiermee bezighoudt. Internationaal zijn er meerdere organisaties die zich bezighouden met perslucht opslag.

In 2023 zal er eerst een proefboring plaatsvinden om te kijken of de locatie daadwerkelijk geschikt is voor persluchtopslag. Medio 2024 zal dan het maken van de twee zoutcavernes beginnen. Beide zullen waarschijnlijk vanaf 2026 gereed zijn, net als de bouw van de bijbehorende, bovengrondse installatie inclusief gebouwen.

Compressed Air Energy Storage systemen zijn erg duurzaam en toekomstbestendig. Ze vormen het fundament voor een CO2 vrij elektriciteitsnetwerk en een groenere toekomst. We gebruiken technologie die zich bewezen heeft in verschillende mechanische processen en waarvan het bekend is dat het een lange levensduur heeft. Dit stelt CAES in staat om een betrouwbare levensduur van ten minste 35 jaar te bereiken, met normaal onderhoud aan de apparatuur.

Nadat we de installatie niet meer gebruiken voor ondergrondse opslag van energie in de vorm van perslucht kan de installatie worden ontmanteld. Als er tegen die tijd behoefte is, kunnen de cavernes ingezet worden voor de opslag van bijvoorbeeld waterstof. Als de cavernes niet meer nodig zijn, dan worden de gebouwen en bovengrondse installatie weggehaald, de zoutcavernes permanent afgesloten. De mogelijkheden voor ander gebruik zijn zeer beperkt. Zo is de opslag van radioactief afval niet mogelijk.

Corre Energy als eigenaar en projectontwikkelaar, Royal HaskoningDHV voor de vergunningen, Siemens voor het ontwerp van het technische gedeelte van de installatie en Nobian voor het maken van de zoutcavernes.

Vergunningen en invloed op de omgeving

Corre Energy zal informatieavonden organiseren waarop we informeren over de aanstaande ontwikkelingen en vorderingen in het project. Het is de bedoeling om u eens per kwartaal bij te praten over de plannen.

Belangrijker misschien, op deze avonden willen we ook graag horen wat u van onze plannen vindt. We nodigen u daarom ook van harte uit om u aan te melden voor deze avonden. Daarnaast kunt u op onze website een vraag stellen over een specifieke locatie of over een specifiek onderwerp door een speld te plaatsen op het kaartje. Als u uw email achterlaat dan beantwoorden we uw vraag via de mail.

De volgende vergunningen worden aangevraagd voor dit project:

 • Een Milieueffectrapportage (MER)
 • Kennisgeving Participatie
 • Mededeling voornemen
 • Natuur vergunning
 • Watervergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Opslagvergunning
 • Opslagplan
 • Inpassingsplan
 • WABO
 • Boorplan voor de testboring

We doen er alles aan om alles in goed overleg met alle betrokken partijen uit te voeren. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de voortgang en de impact van het project. Daarom organiseren we met regelmaat informatieavonden om u op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Vragen en meldingen ontvangen we het liefst op [email protected].

De beoogde locatie voor het project is erg afhankelijk van bepaalde omstandigheden. Door de aanwezigheid van een grote zoutkoepel in de ondergrond, de nabije aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, de beschikbaarheid van groene energie en de nabije industrie en daardoor een gegarandeerde afname is deze locatie een hele geschikte locatie.

De beoogde locatie is in Zuidwending, tussen de Provincialeweg N366 en de Zoutweg, naast het Heeresmeer. Het is een logische locatie omdat daar in de buurt al ondergrondse opslag plaatsvindt. Een persluchtinstallatie kun je niet overal zomaar gaan bouwen. Er zijn een aantal factoren die hierbij een grote rol spelen. Hierbij moeten we denken aan de volgende zaken.

 • Ten eerste toegang tot een zoutformatie, kijkend naar de ondergrond. Zout is door zijn hardheid en dichtheid uitermate geschikt voor de opslag van lucht.
 • Een nabije aansluiting aan het landelijk elektriciteit netwerk. In Zuidwending is dat het TenneT station in Meeden.
 • In de nabije omgeving is er een gegarandeerde afname door de industrie, hierdoor is er afname zekerheid en regionale betekenis.
 • In deze omgeving is er volop groene energie beschikbaar door wind- en zonneparken, dus aanwezigheid van hernieuwbare bronnen
 • Als laatste toegang tot waterstof. Sterker nog. Wij zijn een van de eerste bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de waterstof economie. Dat is voor de provincie Groningen een belangrijke ambitie.

Op dit moment weten we in grote lijnen hoe de installatie er ongeveer uit komt te zien, om u een idee te geven wat we nu weten hebben we een 3D ‘schets’ gemaakt van de installatie, die kunt u hier vinden. We hopen u middels de informatieavonden op de hoogte te houden van ontwikkelingen hieromtrent en horen op deze avonden ook graag van u.

U kunt in de online omgeving uw wensen al kenbaar maken en uw vragen over de omgeving al stellen. Op deze manier proberen we een open communicatie met u te houden over de ontwikkelingen van het project.

Hoe kan ik contact opnemen met Corre Energy?

Marjolein Overbosch, Hoofd Communicatie Corre Energy voor het CAES ZW1 project, is het primaire aanspreekpunt. Zij is op de volgende manieren te bereiken:

Uiteraard proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u toch overlast als gevolg van de activiteiten van Corre Energy en het project Zuidwending? Laat het ons weten. Wij zijn te bereiken via de website, het e-mailadres [email protected] en het telefoonnummer 050 – 799 5056.

We nemen alle mogelijke maatregelen om schade en/of overlast te voorkomen. Vermoed u dat u toch schade heeft in relatie tot dit project? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Mijnbouwschade. Zij zijn tevens van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer 088 – 042 42 70.

Ondergrondse activiteiten en schade

Nee, de activiteiten in en rondom de luchtcavernes veroorzaken geen aardbevingen. De bodem is constant in beweging en er vinden microtrillingen plaats. Deze trillingen kunnen voorkomen door natuurlijk processen of ondergrondse activiteiten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar het hoofdstuk ‘Over dit Project’.

Heeft u toch het vermoeden dat er een aardbeving is geweest in relatie tot dit project? Meldt het dan bij de Commissie Mijnbouwschade. Zij zijn tevens van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer 088 – 042 42 70 en hebben onlangs een steunpunt geopend in de gemeente Pekela.

Doordat persluchtopslag geen schadeveroorzakende aardbevingen veroorzaakt, is de kans op plotselinge schade eigenlijk afwezig.

Heeft u toch het vermoeden dat u schade heeft dat veroorzaakt is door dit project? Meldt het dan bij de Commissie Mijnbouwschade. Zij zijn tevens van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer 088 – 042 42 70.

In geval van schade vanwege de CAES-activiteiten zal Corre Energy die vergoeden. De partijen achter Corre Energy zijn financieel voldoende draagkrachtig en dit wordt, voordat het Corre Energy wordt toegestaan de cavernes voor CAES in gebruik te nemen, door de overheid getoetst.

We kunnen u uitleggen wat onze plannen inhouden, waarom we weten dat die plannen veilig zijn en eerlijk zijn over wat u er wel of niet van gaat merken. Corre Energy kan geen angst wegnemen die in de afgelopen decennia bijvoorbeeld door de aardbevingen door de gaswinning is ontstaan.

We staan open voor een gesprek en nemen uw zorgen erg serieus. Laat het ons dus gerust weten als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt. Daarvoor kunt u ons bereiken op [email protected] of telefonisch via 050-7995056.

We staan ook open voor aanpassingen van onze plannen als deze betrekking hebben op het verminderen van overlast, leiden tot minder lichtvervuiling of ten gunste komen aan de omgeving. U kunt bijvoorbeeld denken aan groenstroken, planten van bomen of andere ideeën die ten gunste komen aan de inpassing in de omgeving.

De bodemdaling door persluchtopslag wordt daarom niet alleen afzonderlijk bekeken, maar ook gezamenlijk met de activiteiten van Gasunie en Nobian die tot bodemdaling leiden (zoutwinning en opslag in cavernes).

Persluchtopslag is niet de enige activiteit die in dit gebied tot bodemdaling leidt. De bodemdaling door persluchtopslag wordt daarom niet alleen afzonderlijk bekeken, maar ook gezamenlijk met de andere activiteiten die tot bodemdaling leiden. Dit gebeurt via bodemdalingsprognoses en bodemdalingsmetingen. Ook in de vergunningsaanvragen wordt zowel de individuele als de gezamenlijke bodemdaling bekeken, want dát is tenslotte wat de omwonenden ervan merken.

Behalve ontwikkeling van en opslag in cavernes vindt in het gebied ook bodemdaling plaats vanwege de voormalige gaswinning uit de Groningen en Annerveen gasvelden. Ook die wordt meegenomen in de berekeningen en beoordeling.

Behalve door mijnbouw vindt er ook inklinking van de bodem plaats als gevolg van ontwatering van de bodem (m.n. van het veen). Dit is vooral in droge periodes in de zomer het geval. De grootte hiervan varieert sterk per locatie (bodemopbouw; afstand tot oppervlaktewater; grondwaterstand) en situatie (droogte; bestaande of nieuwbouw; bouwactiviteiten).

Communicatie

Corre Energy zal regelmatig informatieavonden organiseren waarop we willen informeren over de aanstaande ontwikkelingen. Belangrijker misschien, op deze avonden willen we ook graag horen wat u van onze plannen vindt. We nodigen u daarom ook van harte uit om u aan te melden voor deze avonden. Vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering ontvangen we het liefst via onze contactpagina.

In de toekomst plannen we een aantal tekentafelsessies. Hierbij kunt u meedenken over de omgeving van de bovengrondse installatie. Om u hiervoor aan te melden stuur je een bericht via de contactpagina. We zullen u tz.t. een uitnodiging sturen.

We houden u graag op de hoogte. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden door uw naam en emailadres achter te laten. Tijdens onze informatieavonden willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het project. Ook zijn we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

Blijf op de hoogte het laatste nieuws

TOP